GOLIC – Sprawozdanie z działalności w Bułgarii, Maj 2015.

Na początku maja 2015, na Majorce (Hiszpania), odbyło się drugie spotkanie partnerów w ramach projektu GOLIC Guide. Troje przedstawicieli stowarzyszenia Know and Can wzięło w nim udział. Każdy z partnerów przedstawił i omówił rezultaty badań przeprowadzonych w ich krajach. Przyszłe działania w ramach projektu zostały zaplanowane oraz przydzielono zadania poszczególnym partnerom.

Pod koniec spotkania Know and Can podjęło kroki aby zorganizować radę programową, która opracuje treść kursów językowych. Każda  Rada programowa będzie składać się z 5 osób (1 przedstawiciel instytucji partnerskiej, 1 przedstawiciel organizacji zrzeszającej przewodników oraz 3 przedstawicieli zawodu). Know and Can regularnie publikuje i upowszechnia w sieciach społecznościowych i szeroko pojętym Internecie informacje na temat rezultatów projektu oraz przyszłych działań.
Przedstawiciele stowarzyszenia są w stałym kontakcie z osobami należącymi do grup docelowych i zainteresowanymi stronami. Liczymy na to, że owocna współpraca będzie kontynuowana.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Zmienia życie. Otwiera umysły.
erasmusProjekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.