Generativity – trzecie spotkanie partnerskie

Trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu Generativity miało miejsce 8 listopada 2017r.
w Rzeszowie w siedzibie firmy Danmar Computers. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Belgijskiego partnera sprawozdania okresowego oraz oceny przeprowadzonej przez belgijski organ krajowy. Następnie omówiono realizacje trzeciego rezultatu, który został zaprojektowany
i opracowany przez Danmar Computers.
W dalszej części spotkania partnerzy wymienili się informacjami dotyczącymi upowszechniania
a także dyskutowano o bieżącym zarządzaniu projektem i terminach raportowania. Na koniec partnerzy ustalili termin kolejnego spotkania.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.