Generativity – pierwsze spotkanie partnerów już za nami!

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Generativity odbyło się 3 i 4 października 2016 roku. Partnerzy projektu z siedmiu państw europejskich, Belgii, Polski, Grecji, Cypru, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch spotkali się w Turynie (Włochy). Głównym celem projektu Generativity jest wzmocnienie jakości kompetencji jednostek w zakresie projektowania i wdrażania skutecznych i zrównoważonych działań społecznych poprzez oferowane materiały edukacyjne, a także przejmowanie inicjatyw w celu nabywania umiejętności w zakresie ICT i PCM.

Po poznaniu się, partnerzy projektu omówili wszystkie rezultaty, oraz prace w projekcie i ustalali działania jakie należy podjąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Danmar Computers jest odpowiedzialny za opracowanie platformy edukacyjnej oraz powiązanego z nią podręcznika w wersji online.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.