Fun@Science – nowy projekt dotyczący druku 3D właśnie się rozpoczął.

Spotkanie inaugurujące projekt Fun@Science odbyło się 27 i 28 października, w Portugalii (Almada). Wszyscy partnerzy projektu spotkali się w siedzibie gospodarza, czyli zespole szkół Emidio Navarra. Po prezentacji szkoły i partnerów projektu przyszedł czas na przedstawienie idei projektu, omówienie kwestii finansowych jak też związanych z zarządzaniem projektem. Koordynator zaprezentował również przykładowe logo projektu. Po przerwie omówiono opracowanie rezultatów intelektualnych oraz plany ewaluacji i jakości w projekcie. Drugiego dnia, partnerzy spotkali się w siedzibie parku technologicznego Madan Parque, gdzie odbyła się prezentacja wspólnie przyjętego systemu zarządzania projektem i praktyczne ćwiczenia z jego obsługi. Ponadto, partnerzy poświęcili dużo czasu na kwestie związane z ewaluacją i upowszechnianiem oraz ustalili datę następnego spotkania i szkolenia LTTA.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.