FAMET – spotkanie online

Planowane spotkanie w Grecji, z przyczyn oczywistych odbyło się online. W dniu 09.09.2020 partnerzy projektu FAMET spotkali się online aby omówić działania w projekcie. Przeanalizowaliśmy dotychczas wykonane zadania i zaplanowaliśmy kolejne działania i prace nad kolejnym rezultatem.

Projekt FAMET jest odpowiedzią na potrzeby migrantów w zakresie wykluczenia społecznego. Integracyjne szkolenie i podnoszenie umiejętności i kompetencji ma na celu podniesienie wydajności na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym.

Przypominamy! Na stronie internetowej famet.erasmus.site dostępne są pierwsze materiały stworzone na potrzeby pierwszego rezultatu! 😉

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.