EntrInno – Kick-off meeting na Malcie

Pierwsze spotkanie w ramach projektu EntrInno – Online Game for Entrepreneurship and Innovation odbyło się na Malcie w dniach 23-24 listopada 2015 roku.
Projekt ten adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18 – 35 lat. Rezultatem projektu ma być edukacyjna gra on-line służąca rozwijaniu w grupie docelowej umiejętności przedsiębiorczych, przywódczych, a także postawy innowacyjnej i kreatywnej.
Koordynatorem projektu jest organizacja CARDET z Cypru, która posiada duże doświadczenie w realizacji projektów UE. W spotkaniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele instytucji partnerskich z: Grecji, Włoch, Polski, Rumunii, Malty, Wielkiej Brytanii, Litwy oraz Cypru.
Koordynator w trakcie spotkania zaprezentował ideę projektu oraz wskazała na bardzo istotny aspekt jakim jest opracowanie zawartości gry on-line. Poszczególni partnerzy projektu otrzymali zadania do realizacji oraz wspólnie ustalili ramy czasowe realizacji projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.