EntrInno – Grupy fokusowe

W dniu 2 lutego 2016 roku w siedzibie firmy Danmar Computers w Rzeszowie odbyły się grupy fokusowe w ramach projektu EntrInno. Zebrani zostali podzieleni na dwa zespoły: eksperci oraz grupę docelową projektu czyli młodzi dorośli, obywatele UE w wieku 18-35 lat. W skład grupy ekspertów wchodzili praktycy, przedsiębiorcy, wykładowcy uczelni wyższych, natomiast w drugiej grupie byli młodzi ludzie (studenci), którzy są potencjalnymi przedsiębiorcami.

Spotkanie było prowadzone przez dwóch ekspertów z których jeden moderował dyskusję i spotkanie, natomiast drugi notował wnioski. Fokusy odbyły się w języku polskim oraz zgodnie z wytycznymi koordynatora projektu.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Projektu EntrInno. W trakcie fokusów zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością, wykorzystano tym celu metodę burzy mózgów oraz graficznie zaprezentowano stan wiedzy zebranych na ten temat. Najwięcej czasu poświęcono na opracowanie w dwóch grupach odpowiedzi na przygotowane wcześniej pytania. Wyniki dyskusji obu grup zostały zaprezentowane na forum. Całe spotkanie było nagrywane na dyktafon, natomiast pod koniec wykonano dwa nagrania video.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.