Działania Partnerów w ramach projektu IN2STEAM

Partnerzy projektu IN2STEAM obecnie są na końcowym etapie opracowywania narodowych raportów na temat wartości edukacji dziewcząt w dziedzinie STE(A)M w ramach pierwszego rezultatu projektu. Raport ten składa się z 2 głównych części. Pierwsza dotyczy badań biurkowych, które zawierają analizę prowadzonych działań i różnych inicjatyw dotyczących edukacji STEAM w danym kraju. Druga część dotyczy przeprowadzonych wywiadów i spotkania Grupy Fokusowej ze specjalistami w dziedzinie STEAM, nauczycielami i rodzicami uczniów szkoły podstawowej w celu pozyskania jak najbardziej przydatnych wskazówek i informacji, które będą bazą kolejnych rezultatów projektu.

Sumaryczny raport będzie dostępny wkrótce w 5 językach!

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj: https://in2steam.eu/outputs/?lang=pl

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.