Drugie Wydarzenie BOOST4youth

14 sierpnia 2020 r. firma Danmar Computers zorganizowała drugie wydarzenie upowszechniające w projekcie BOOST4youth. Pomimo, że było ono skierowane do tego samego profilu uczestników co podczas pierwszego wydarzenia (zorganizowanego w stycznia br.), tym razem wygłoszono bardziej szczegółową prezentację rezultatów, które zostały sfinalizowane. Uczestnikami byli przedstawiciele sektora agro, nieruchomości i turystyki – osoby, które są już przedsiębiorcami, oraz są zainteresowane założeniem swojej działalności (w tym studenci oraz osoby obecnie zatrudnione u innego pracodawcy), ale także przedstawiciele instytucji szkoleniowych. Wśród tych uczestników byli również uczestnicy etapu testowania, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z korzystania z platformy e-learningowej. Wydarzenie dało możliwość poznania rezultatów projektu, ale także wymiany kontaktów.

Pomimo tego, że projekt dobiega końca, wszystkie rezultaty projektowe pozostaną dostępne za pośrednictwem strony internetowej – także w języku polskim.

https://boost4youth.eu/pl

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.