Drugie spotkanie w projekcie ENGAGE

W dniach 4 – 5 czerwca w Porto, odbyło się drugie spotkanie w projekcie ENGAGE.

Uczestniczyli w nim partnerzy z:

  • Portugalii,
  • Polski,
  • Grecji,
  • Cypru,
  • Rumunii,
  • Włoch.

Podczas spotkania zostały przedstawione pierwsze rezultaty projektu, omówiono pomysł na narzędzie do profilowania umiejętności, partnerzy zgłaszali swoje uwagi / sugestie.
Ustalone zostały terminy oraz przydzielono zadania poszczególnym partnerom. Partnerzy omówili również projekt strony internetowej i zaproponowali kilka zmian. Na koniec ustalono termin LTTA na 8 – 12 październik 2018r we Włoszech.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.