Drugie spotkanie w projekcie Dreamy m-Learning

W dniach 15 – 16 czerwca w Arcachon we Francji odbyło się drugie spotkanie partnerów w projekcie Dreamy m-Learning.

Podczas spotkania partnerzy omówili zadania które zostały zrealizowane po pierwszym spotkaniu oraz omówione zostały wyniki ankiet badawczych.
Przedstawione zostały treści do aplikacji mobilnej, podczas ich prezentowania partnerzy zgłaszali swoje uwagi / sugestie. Partner ze Słowenii przedstawił wstępny szkic Podręcznika oraz podzielono przygotowanie treści pomiędzy partnerów. Na koniec przedstawiono plakat, newsletter i ulotkę oraz omówiono kwestię budżetu.

Następne spotkanie odbędzie się w Grecji 13-14 września.

Zapraszamy do lektury biuletynu opracowanego przez tureckiego partnera.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.