Drugie spotkanie SILVER+

W dniach 15 i 16 kwietnia 2019 r. odbyło się drugie spotkanie partnerów w projekcie SILVER +, którego gospodarzył był Danmar Computers.

Podczas pierwszego dnia, uczestnicy spotkania omówili kwestie związane z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem, w tym dokumenty administracyjne, zbliżający się raport okresowy oraz inne zadania związane z cyklem życia projektu. Następnie partnerzy IRIPS i SilverSAP rozpoczęli dyskusję na temat wybranych kompetencji, którzy poszczególni partnerzy SILVER + będą opracowywać. Partnerzy uzgodnili oczekiwane wyniki i pozostałe prace w ramach tego rezultatu.

Drugiego dnia Danmar Computers przedstawił założenia dotyczące platformy e-learningowej. Uczestnicy spotkania omówili plan pracy, zaprezentowany przez gospodarza szablon do przygotowania treści i uzgodnili podział obowiązków w ramach tego rezultatu. Następnie partner CIEP wypowiedział się na temat zestawu narzędzi do nauczania mieszanego i przedstawił zarys struktury. Kolejne części spotkania dotyczyły strategii upowszechniania i materiałów do tego celu (przedstawione przez C’entro) oraz oceny jakości prac projektowych i narzędzi do ewaluacji (przedstawione przez FyG Consultores).

Partnerstwo SILVER + spotka się kolejny raz w Bastii pod koniec września 2019 r. Jednak wkrótce podzielimy się z Wami biuletynem informacyjnym SILVER+, z którego dowiesz się więcej o naszym projekcie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.