Drugie spotkanie partnerów w ramach projektu 3DP

26 maja, we włoskim mieście Potenza, po raz drugi spotkali się partnerzy projektu 3DP, aby podsumować wykonaną pracę i zaplanować przyszłe działania. Gospodarzem spotkania był GODESK – organizacja działająca jako centrum innowacji i coworkingu. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji działań podjętych przez partnerów od ostatniego spotkania. Następnie Ludor – koordynator projektu 3DP, wraz z partnerami, przeanalizował i omówił kwestie związane z realizacją dwóch pierwszych rezultatów (IO1 – Wytyczne i studia przypadków, oraz IO2 – program szkoleniowy kursu druku 3D), jak również efektywność promocji projektu. Kolejnym ważnym punktem agendy był temat certyfikacji ECDL, jako że projekt zakłada stworzenie testu na podstawie opracowanych materiałów szkoleniowych. Drugiego dnia spotkania, partnerzy odpowiedzialni za opracowanie materiałów szkoleniowych do kursu druku 3D zaprezentowali efekty swojej pracy, omówiono i zaplanowano również zadania na kolejne miesiące.

Następne spotkanie partnerskie odbędzie się w Rzeszowie, w październiku 2017.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.