Drugie spotkanie parnterstwa CRAFTS 3.0

Drugie spotkanie partnerów w projekcie CRAFTS 3.0 odbyło się w Londynie w dniach 12-13 kwietnia. Gospodarzem trwającego dwa dni spotkania była organizacja Rinova. Celem spotkania było omówienia postępów w projekcie i zaplanowanie kolejnych kroków.

Pierwszy dzień dotyczył konkluzji z przesłanych przez partnerów raportów nt. obecnego poziomu kształcenia sektora rzemieślniczego w danym kraju partnerskim. Po omówieniu zebranych informacji, partnerzy uzgodnili kształt programu nauczania, który będzie opracowywany na dalszym etapie projektu. Partnerzy zostali przypisani do opracowania konkretnych części modułów.

Drugi dzień był kontynuacją dyskusji nt. modułów. Następnie dyskusja przeszła na temat rozpoznawalności projektu i czynności upowszechniających. Ostatnim punktem spotkania były kwestie dotyczące zapewnienia jakości rezultatów projektowych.

Kolejne spotkanie partnerów w projekcie CRAFTS 3.0 odbędzie się w Rzeszowie pod koniec października br., a jego gospodarzem będzie Danmar Computers.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.