i-DIGital Stories – Spotkanie w La Spezii

Partnerzy z projektu i-DIGital Stories spotkali się 7 i 8 października w La Spezii (Włochy) na kolejnym spotkaniu zarządzającym.
Oprócz podsumowania postępu bieżących prac, osoby obecne na spotkaniu zostały zaangażowane w tworzenie dokumentu opisującego narzędzia związane z metodologią DST (ang. Digital Story Telling). Do tego zadania partnerzy wykorzystali wiedzę zdobytą podczas realizacji warsztatów DST w swoich krajach w okresie letnim. Wszystkie pomysły zostały szczegółowo omówione i przedyskutowane, co z pewnością przyczyni się do powstania interesującego i wartościowego rezultatu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.