DigiEU – międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego!

Dnia 14 września 2021 odbyło się kolejne spotkanie projektowe w ramach projektu Digital Garden for European Schools (DigiEU). Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej, na Cyprze. Partnerzy omówili bieżące prace – w tym etap końcowy drugiego rezultatu (IO2), którym jest gra edukacyjna. Ponadto, zespół omówił kwestię rozpowszechniania rezultatów projektu DigiEU – w krajach partnerskich odbędą się niebawem wydarzenia upowszechniające rezultaty wypracowane w ramach projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.