Czwarte spotkanie partnerów projektu NEO-COL

W dniach 24 i 25 maja 2018 r. w Hamburgu miało miejsce spotkanie partnerów w projekcie NEO-COL, gdzie gospodarzem był MSG MarineServe GmbH.

Spotkanie podzielone zostało na trzy sesje. Podczas pierwszej sesji każdy z partnerów przedstawił postępy w projekcie od poprzedniego spotkania oraz zademonstrował przykładowe scenariusze i oceny. Przedstawiono także raport z badań dotyczących potrzeb szkoleniowych.

Druga sesja obejmowała przegląd zadań wykonanych od trzeciego spotkania partnerów. Przedstawione zostały raporty dotyczące metodologii, rozwoju modułów i programowania kursów online. Następnie poruszone zostały kwestie programowania i projektowania interfejsu użytkownika.

Podczas trzeciej sesji partnerzy przedyskutowali kolejne kroki w projekcie oraz zaplanowali następne spotkanie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.