Comp-Up: nasze działania

Wszyscy partnerzy projektu obecnie pracują nad czwartym rezultatem projektu – Zestawem Motywacyjny Comp-Up. Będzie to praktyczne źródło informacji umożliwiające realizację warsztatów motywacyjnych dla nisko-wykwalifikowanych dorosłych osób. To narzędzie zdecydowanie zwiększy poziom motywacji nisko-wykwalifikowanych osób – mobilizując ich do kształcenia oraz poprawy umiejętności czytania i pisania. Motywacja to pierwszy krok do osiągnięcia celu – więcej informacji o rezultatach prac już niebawem!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.