CDRP – kick off meeting

W dniach 14 – 15 marca, na Malcie odbyło się spotkanie inaugurujące w projekcie CDRP – Curriculum Development for Rapid Prototyping in Engineering Education.

Podczas spotkania partnerzy zaprezentowali krótkie profile swoich organizacji. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat szczegółów projektu: zaplanowanie poszczególnych prac, rozdzielenie zadań pomiędzy partnerów i ustalenie terminów ich zakończenia.

Następne spotkanie odbędzie się w Czechach w sierpniu 2020r.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.