BRACKET – biuletyn nr 4

Dowiedz się więcej o trwających pracach i poznaj wstępne informacje na temat Modułu 1, który jest poświęcony kluczowym technologiom wspomagającym oraz Przemysłowi 4.0 z czwartego wydania biuletynu!

Czwarte wydanie także zawiera skrót z interesujących konferencji online, w których przedstawiciele Konsorcjum w ostatnim czasie uczestniczyli.

Projekt BRACKET: Boosting a novel and innovative tRAining approaCh of Key Enabling Technologies, jest na dobrej drodze realizacji.

Kolejne wydanie biuletynu będzie zawierało informacje nt. szkolenia BRACKET online.

POBIERZ BRACKET BIULETYN 4

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.