BOSS4SME – Pierwsze spotkanie

2 lutego, 2017, w Barcelonie (Hiszpania), przedstawiciele wszystkich sześciu organizacji partnerów projektu BOSS4SME, spotkali się po raz pierwszy. Spotkanie odbyło się w siedzibie CENFIM (CENTRE DE DIFUSIO TECNOLOGICA DE LA FUSTA I DEL MOBLE) – organizacji działającej w branży meblarskiej, która jest koordynatorem projektu. Każda organizacja zaprezentowała swój profil oraz swoją rolę w projekcie.

Główne kwestie poruszone podczas spotkania dotyczyły finansów oraz tworzenia treści szkoleniowych dot. zarządzania sprzedażą online. Omówiono i zebrano pomysły na opracowanie poszczególnych rezultatów, poruszono też kwestię działań upowszechniających w projekcie. Koordynator przedstawił plan zarządzania w projekcie. AdminProject został zaprezentowany, jako odpowiedni system do zarządzania projektem. Projekt pomoże przedsiębiorcom z sektorów meblarskiego i z sektora producentów wyposażenia dla gospodarstw domowych (menedżerom i pracownikom) podnieść wiedzę i umiejętności w zakresie marketingu internetowego i sprzedaży; nabyć nowe umiejętności bezpośrednio związane z potrzebami biznesowymi oraz kontynuować swój osobisty lub zawodową rozwoju. Drugie spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Rzeszowie (Polska).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.