Biuletyn projektu BOOST4Shoes

Projekt BOOST4Shoes skierowany jest do MŚP z branży obuwniczej.
Projekt ma na celu wsparcie specjalistów MŚP odpowiedzialnych za zarządzanie i sprzedaż w sektorze obuwniczym.
Inne grupy docelowe przewidywane w tym projekcie to: dostawcy usług VET, izby MŚP, organy reprezentujące branże obuwnicze, firmy informatyczne, trenerzy e-handlu lub marketingu cyfrowego, a także osoby młode, którym nabyte umiejętności mogą pomóc w uzyskaniu pracy i zwiększyć mobilność w całej Europie.

Zapraszamy do lektury biuletynu nr 1.
Pobierz biuletyn

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.