Biuletyn BOOST4Shoes #2

Co nowego w projekcie BOOST4Shoes?
Czego dotyczyć będzie e-kurs BOOST4Shoes?
Jakie są korzyści wynikające z ukończenia szkolenia BOOST4Shoes?
W jaki sposób zidentyfikowano potrzeby szkoleniowe?
Z ilu modułów szkoleniowych składa się e-kurs BOOST4Shoes?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w najnowszym biuletynie BOOST4Shoes.

Biuletyn#2

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.