BIULETYN #4 w projekcie REFORM

To ostatni biuletyn w projekcie REFORM.

Z sukcesem zakończony zostaje projekt REFORM, oficjalnie z ostatnim dniem tego miesiąca.

W tym biuletynie nr 4 chcemy podzielić się wynikami z zorganizowanych wydarzeń oraz testowania z grupami docelowymi  projektu w każdym z krajów partnerstwa w końcowym okresie trwania projektu.

Jednak w szczególności z biuletynu dowiesz się o głównym rezultacie, czyli metodologii CC-BOX.

Dziękujemy za udział w projekcie!

Obserwuj nas na Facebooku!

REFORMErasmus

Link: Biuletyn #4

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.