BADGE: Warsztaty pilotażowe

BADGE Pilot2 PL 004Warsztaty Różnorodność w Biznesie odbyły się 20 maja 2015, w sali szkoleniowej Danmar Computers, w Rzeszowie. Warsztaty wybrane w ramach pilotażu to: Jak poradzić sobie z zamianą zatrudnienia na samozatrudnienie? i Jak założyć firmę po utracie pracy? Oba warsztaty odbyły się tego samego dnia, jeden w godzinach porannych, a drugi popołudniem. Uczestniczki pochodziły z następujących grup: 45+, mieszkających na ternach wiejskich oraz kobiety młode i bezrobotne. Podczas warsztatów zaprezentowano platformę e-learningową, na której zawarte będą wszystkie warsztaty programu Różnorodność w biznesie. Po ukończeniu prac nad nią, platforma będzie ogólnodostępna dla każdego.

 

Więcej o projekcie BADGE można znaleźć na stronie http://badge-project.eu

llp pl badge new

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.