Ankieta Be Say Do – InMinds Projekt

W ramach projektu InMinds przygotowano kwestionariusz, którego celem jest zbadanie umiejętności zawodowych pracowników sektora poligraficzno-wydawniczego oraz zapotrzebowania branży na konkretne umiejętności.
Kwestionariusze zostaną rozesłane do firm z branży poligraficznej. Informacje zawarte w kwestionariuszach pozostaną poufne. Na podstawie wyników kwestionariuszy zebranych z czterech krajów; Grecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski zostaną przeprowadzone badania. Wyniki badań będą upublicznione, a osoby które wypełniały kwestionariusz, jeśli wyrażą chęć otrzymają raport z ich wynikami. Zapraszamy osoby zainteresowane do wypełnienia kwestionariusza, który znajduje się pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InMindsSurveyPL