ACT2IMPACT: zbieramy materiał

Wszyscy partnerzy realizujący projekt ACT2IMPACT zbierają niezbędne materiały. Poszukujemy i gromadzimy informacje, które pomogą wesprzeć rozwój krytycznego i kreatywnego myślenia. Zebrane materiały stworzą moduły, które kolejno będą tematem dyskusji partnerów.

Materiały posłużą do stworzenia platformy online, gdzie uczestnicy projektu będą mogli znaleźć interaktywne treningi oraz forum. Informacje zebrane przez partnerów pomogą rozwinąć kompetencje miękkie uczestników projektu ACT2IMPACT.

Więcej informacji o postępach prac już wkrótce!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.