„ACT2IMPACT – SPOTKANIE GRUDNIOWE”

Drugiego grudnia odbyło się spotkanie partnerów projektu ACT2IMPACT (SKYPE). Partnerzy prowadzili dyskusję na temat rezultatów projektu i ustalili jakie materiały będą niezbędne, by osiągnąć cele projektu. Omawiane zostały też przykłady ćwiczeń, które będą zamieszczone na platformie online.

Partnerzy przedyskutowali tez kwestię Newslettera oraz ulotki – mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprezentować rezultat debaty!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.