ACT2IMPACT – 1 spotkanie w Alicante

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w Alicante, w Hiszpanii. Partnerzy spotkali się w dniach 13-14.01.2020, aby omówić i podjąć konkretne działania w realizacji projektu ACT2IMPACT, którego celem jest rozwój ścieżki podnoszenia kwalifikacji, która poprzez zintegrowane podejście wspiera rozwój umiejętności miękkich krytycznego i kreatywnego myślenia.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.