Czwarte spotkanie partnerów w projekcie I-DIG stories

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w Liverpoolu odbyło się czwarte spotkanie w ramach projektu I DIG stories – Stories Educational Learning Facilities. Spotkanie było organizowane przez Liverpool World Centre.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Węgier i Grecji
W trakcie pierwszego dnia, koordynator projektu zaprezentował wyniki wizyty monitorującej włoskiej Agencji Narodowej. Większość pierwszego dnia poświęcono omówieniu upowszechniania rezultatów oraz ewaluacji. Odbyły się również krótkie zajęcie grupowe w czasie których uczestnicy mieli na celu podsumowanie warsztatów. Drugi dzień poświęcony był rezultatowi projektu jakim jest toolkit oraz ustalono kolejne kroki z dokładnym planem działania i przydzieleniem zadań dla partnerów.

Ustalono również termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w lipcu w Rzeszowie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.