Trzecie spotkanie w projekcie Teach-D

Firma Danmar Computers była gospodarzem trzeciego spotkania partnerów w projekcie Teach-D. Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich odwiedzili Rzeszów, by uczestniczyć w dwu-dniowym spotkaniu 13-14 listopada 2017r.

Pierwszy dzień rozpoczął się od dyskusji o zarządzaniu projektem oraz komunikacji między partnerami. Jednak głównym celem spotkania było omówienie pierwszego rezultatu pracy intelektualnej. Partnerzy rozmawiali o dotychczas wykonanych pracach oraz aktywnościach w ramach planowanego szkolenia pilotażowego. Kolejna część spotkania dotyczyła metodologii i wytycznych dotyczących ulepszeń w tym zakresie.

Drugi dzień poświęcony był decyzjom w kwestii strony internetowej, poradnika oraz aplikacji – wszystkie, z których powstaną na dalszym etapie w projekcie. Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem terminów spotkań na rok 2018.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.