Trzecie spotkanie w projekcie TBP

W dniach 30.11-01.12.2017 r., w Walencji (Hiszpania) odbyło się kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Innovative Integrated Training in Healing Plants Business – TBP.

W pierwszym dniu spotkania podsumowano zrealizowane zadnia w ramach poszczególnych rezultatów, którymi są; Interaktywna platforma internetowa Total Business Plants, Materiały szkoleniowe Total Business Plants, Encyklopedia online Total Business Plants. Dyskutowano również nad budżetem, finansami projektu oraz zarządzaniem projektem.

Drugiego dnia spotkania partnerzy zaplanowali zadania na przyszłość, dyskutowano również techniki upowszechniania rezultatów projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.