Floury Food Safety

FFS – Floury Food Safety training from virtual to reality for youth
Numer projektu: 2016-2-TR01-KA205-036086
Czas realizacji: 01.02.2017 – 30.09.2018

Opis projektu

Sektor produkcji żywności jest największym sektorem na świecie, który rozwija się i rośnie z dnia na dzień. W sektorze tym wymagana jest wysoka jakość pracy oraz dynamiczni młodzi pracownicy. Z badań przeprowadzonych wśród młodych ludzi pracujących w tym sektorze wynikało, że nie mieli oni odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a umiejętności praktyczne nabywali ucząc się metodą mistrz-uczeń. Z tego powodu konieczne było szkolenie pracowników w tym sektorze, ale również młodych bezrobotnych wykorzystując innowacyjne metody i narzędzia dostępne w erze informatyzacji.

Projekt FFS koncentrował się na opracowaniu za pomocą metody Bizes-Innowacje-Technologie (BIT) innowacyjnej zdalnej techniki nauczania skierowanej do młodych ludzi, którzy pracują lub chcieli pracować w sektorze produkcji żywności. Sektor ten był wspólnym, najtańszym i łatwym do zdefiniowania w całej Europie.

Działania podejmowane w kierunku zaspokojenia potrzeb młodych uczestników sektora naprzemiennie się przenikały tj. teoria z praktyką w miejscu pracy.

Innowacyjne techniki uczenia się są konieczne w erze cyfryzacji, były również uzupełnione przez metodę BIT, aby cele kształcenia młodzieży zostały zrealizowane. Działania projektowe były spójne z sektorowymi i horyzontalnymi priorytetami strategii UE 2020 oraz Strategią Żywności 2030 i Europejskim Urzędem Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), które zakładały rozwijanie umiejętności, wiedzy, wzrost zatrudnienia, zachęcały do nauki w oparciu o metodę BIT z podnoszeniem jakości życia młodych ludzi.

Strona projektu: www.ffsproject.net

Partnerzy

OZ GIDA IS SENDİKASI – Ankara, Turcja (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Uluslararasi Hayat Boyu Ogrenme Dernegi – Ankara, Turcja
Instituto Formazione Operatori Aziendali – Reggio nell’Emilia, Włochy
University of Maribor – Maribor, Słowenia
Assipan Sicilia – Vittoria, Włochy
The Innovation And Development Institute Principe Real – Miranda do Douro, Portugalia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

One thought on “Floury Food Safety

Comments are closed.