Generativity: manage it

Generativity: manage it
Numer projektu: 2016-1-BE01-KA204-016279
Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018

Opis projektu

Projekt „Generativity: manage it!” odnosił się do specyficznej koncepcji generatywności. Pojęcie to opisuje autonomiczny system, którego użytkownicy pozyskają niezależną zdolność kreowania i generowania nowych unikatowych umiejętności bez pomocy ze strony twórców tego systemu.

Innymi słowy jest to zdolność do generowania rzeczywistości, prowadząca do dobra i pomyślności innych ludzi i społeczeństwa. Termin „generatywność” został stworzony przez Erika Eriksona w 1950 roku, który w przewodniku pt. „Etapy rozwoju psychospołecznego”, definiuje ją jako zmaganie się ze stagnacją wśród ludzi w dojrzałym wieku. W ich przypadku proces edukacji zakończył się i został przeniesiony na nowe pokolenie. Edukacja w tej sytuacji dotyczy całej dziedziny aktywności społecznej, od wzrostu człowieka aż do dorosłości, od pisania historii rodzinnych do nowej organizacji, od zaprojektowania i wdrożenia innowacyjnych narzędzi ICT do zarządzania cyklem życia projektu (PCM), ale dotyczy także opracowania i wdrożenia skutecznych i efektywnych usług.

Generatywność jest formą zachowań prospołecznych wyrażających troskę o formowanie i prowadzenie kolejnej generacji (pokolenia) dokonywanej poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności. Generatywność może być również definiowana jako kreatywność międzypokoleniowa. Celem projektu była zmiana życia jednostek w społeczeństwie, tak by osoba mogła dbać o społeczność, w której funkcjonuje. Zasadniczym celem było wzmocnienie jakości kompetencji w zakresie projektowania i wdrażania skutecznych i zrównoważonych działań społecznych poprzez oferowane materiały edukacyjne, a także przejmowanie inicjatyw w celu nabywania umiejętności w zakresie ICT i PCM.

Strona projektu: generativity.eu

Rezultaty projektu można znaleźć tutaj: moduły szkoleniowe online oraz tutoriale wideo.

Partnerzy

FEANTSA – Belgia (Koordynator)
Danmar Computers Sp. z o.o. – Polska
Diciannove Società Cooperativa – Włochy
University Of Thessaly – Grecja
Europe Evaluation Company Limited – Wielka Brytania
KEA – Grecja
Fiopsd – Włochy
FNARS – Francja
Cardet – Cypr

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

One thought on “Generativity: manage it

Comments are closed.