ICTinSME – Leonardo da Vinci

ictinsme
ICTinSME - Leonardo da Vinci - Projekt Pilotażowy ICT-Supported Vocational Training in EU Standardization for Hi-Tech SMEs in the Software and Networking Sectors – ICTinSME Numer projektu: BG/05/B/F/PP-166029 Czas realizacji: 10.2005 - 09.2007 Opis projektu Do głównych celów projektu należało przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych i opracowanie na podst...
Czytaj dalej...

AGROTOUR – Leonardo da Vinci

agrotour
AGROTOUR – Leonardo da Vinci – Projekt Pilotażowy Training for Trainers from Agrotourism Sector – AGROTOUR Numer projektu: B/05/B/F/PP-144.000 Czas realizacji: 10.2005 - 09.2007 Opis projektu Celem projektu było stworzenie, poddanie testom, ocena i upowszechnienie innowacyjnego i charakteryzującego się wysoką jakością szkolenia i narzędzi edukacyjnych dla na...
Czytaj dalej...

A.P.P.L.E. – Socrates Lingua 2

apple logo home
APPLE – Socrates Lingua 2 Autonomiczny Pakiet Przedszkolnej Edukacji Językowej – APPLE Numer projektu: 230076-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1 Czas realizacji: 10.2005 – 09.2007 Opis projektu Celem projektu było promowanie nauki języka angielskiego i francuskiego wśród dzieci w wieku przedszkolnym w sześciu krajach: Polsce, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Gr...
Czytaj dalej...

RAVT – Socrates Grundtvig 1

ravt
RAVT – Socrates Grundtvig 1 Real and Virtual Texture – RAVT Numer projektu: Czas realizacji: 10.2005 – 09.2007 Opis projektu Projekt skierowany był do trenerów, pracowników i kadry zarządzającej w czterech różnych geograficznych i kulturowych kontekstach: Łotwa, Polska, Wielka Brytania i Włochy. W ramach działań projektowych stworzony został model szkoleniow...
Czytaj dalej...

e-Ability – eLearning

e-Ability e-Ability - eLearning eLearning and Social Inclusion for People with Disability - e-Ability Numer projektu: Czas realizacji: 01.2005 - 12.2005 Opis projektu Celem projektu była identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk promujących cyfrowe umiejętności wśród osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób cierpiących na upośledzeni...
Czytaj dalej...