RAVT – Socrates Grundtvig 1

RAVT – Socrates Grundtvig 1
Real and Virtual Texture – RAVT
Numer projektu:
Czas realizacji: 10.2005 – 09.2007

Opis projektu

Projekt skierowany był do trenerów, pracowników i kadry zarządzającej w czterech różnych geograficznych i kulturowych kontekstach: Łotwa, Polska, Wielka Brytania i Włochy. W ramach działań projektowych stworzony został model szkoleniowy, możliwy do wykorzystania przez różne grupy uczące się, w różnych krajach Unii Europejskiej.
System szkoleniowy RAVT wykorzystuje podejście typu blended learning i wskazuje możliwości wykorzystania ICT i multimediów do radzenia sobie z izolacja społeczną i marginalizacją osób niepełnosprawnych. W ramach projektu została utworzona strona internetowa zawierająca sekcję e-learning będącą miejscem nauki i komunikacji.

Partnerzy

Centre for the Creative Development (CESIE) – Palermo, Włochy (koordynator)
Centro Danilo Dolci – Rzym, Włochy
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
e2000 International – New Castle, Wielka Brytania
Toukan Europe – Manchester, Wielka Brytania
Tukums Centre – Tukums, Łotwa