e-Ability – eLearning

e-Ability – eLearning
eLearning and Social Inclusion for People with Disability – e-Ability
Numer projektu:
Czas realizacji: 01.2005 – 12.2005

Opis projektu

Celem projektu była identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk promujących cyfrowe umiejętności wśród osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób cierpiących na upośledzenia umysłowe. Działania projektu nakierowane były przede wszystkim na wskazanie odpowiednich dróg i sposobów postępowania tym ludziom, którzy walczą z tzw. podziałem cyfrowym. Jednym z rezultatów projektu jest podręcznik ukazujący przykłady dobrych praktyk zebranych w różnych krajach europejskich.
Są to praktyki stosowane w procesach włączania w społeczeństwo informacyjne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wybrane dobre praktyki podzielone zostały na tematyczne grupy koncentrujące się na specyficznym aspekcie związanym z włączeniem w społeczeństwo cyfrowe. Podejmowały tematykę braku dostosowanych szkoleń IT dla osób niepełnosprawnych, poruszały problematykę dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz prezentowały przykłady akcji zwiększających świadomość o społeczeństwie informacyjnym wśród osób niepełnosprawnych. Innym, ważnym rezultatem projektu było Wirtualne Biuro mające służyć jako punkt informacyjny poprzez zebranie w jednym miejscu informacji o wszelkich inicjatywach podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Biuro za pomocą rozsyłanych automatycznie wiadomości, powiadamiało o różnorodnych działaniach.

Partnerzy

Fundación INTRAS – Valladolid, Hiszpania (koordynator)
Bath Mind – Somerset, Wielka Brytania
Cesie Onlus – Palermo, Włochy
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Manchester Community Information Network MCIN – Manchester, Wielka Brytania
OAKE Europe – Swansea, Wielka Brytania
The Estonian Chamber of Disabled People EPIK – Tallin, Estonia
The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO – Ryga, Łotwa
Toucan Europe – Manchester, Wielka Brytania