AGROTOUR – Leonardo da Vinci

AGROTOUR – Leonardo da Vinci – Projekt Pilotażowy
Training for Trainers from Agrotourism Sector – AGROTOUR
Numer projektu: B/05/B/F/PP-144.000
Czas realizacji: 10.2005 – 09.2007

Opis projektu

Celem projektu było stworzenie, poddanie testom, ocena i upowszechnienie innowacyjnego i charakteryzującego się wysoką jakością szkolenia i narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli ze szkół zawodowych, instytucji edukacyjnych i innych organizacji związanych z sektorem rolniczym i agroturystycznym. Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem gry symulacyjnej, dzięki której wiedza przekazywana jest w sposób przyjemny i interesujący.
Opracowana w projekcie gra stanowi model edukacyjny, który oparty jest o najlepsze standardy europejskie w sektorze agroturystycznym. Prezentacja gry znajduje się na YouTube.

Partnerzy

Group One – Bruksela, Belgia (koordynator)
Center for Rural Assistance – Timissoara, Rumunia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
The Regional Resource Centre for Sustainable Rural Development – Timissoara, Rumunia
Universytet w Szeged – Szeged, Węgry