ICTinSME – Leonardo da Vinci

ICTinSME – Leonardo da Vinci – Projekt Pilotażowy
ICT-Supported Vocational Training in EU Standardization for Hi-Tech SMEs in the Software and Networking Sectors – ICTinSME
Numer projektu: BG/05/B/F/PP-166029
Czas realizacji: 10.2005 – 09.2007

Opis projektu

Do głównych celów projektu należało przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych i opracowanie na podstawie wyników tych badań systemu szkoleń w dziedzinie standardów europejskich. Szkolenia oferowane były z wykorzystaniem technologii informacyjnych i dedykowane firmom z sektora MŚP o profilu wysokiej technologii (hi-tech) działającym w dziedzinach produkcji oprogramowania i sieci.
Poza materiałem szkoleniowym dostępnym na platformie e-learning, w projekcie powstały także inne materiały dydaktyczne: programy szkoleniowe, podręczniki i płyty CD-ROM. Szkolenia obejmowały tematykę dotyczącą europejskich i międzynarodowych standardów w sektorze oprogramowania, sieci, a także standardów językowych dla nauczania języków: angielskiego i niemieckiego.

Partnerzy

Ascymiry Soft – Gabrovo, Bułgaria (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Diakrisi – Heraklion, Grecja
Entente – Birningham, Wielka Brytania
Technical University of Gabrovo – Gabrovo, Bułgaria
WBS Training AG – Drezno, Niemcy