A.P.P.L.E. – Socrates Lingua 2

APPLE – Socrates Lingua 2
Autonomiczny Pakiet Przedszkolnej Edukacji Językowej APPLE
Numer projektu: 230076-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1
Czas realizacji: 10.2005 09.2007

Opis projektu

Celem projektu było promowanie nauki języka angielskiego i francuskiego wśród dzieci w wieku przedszkolnym w sześciu krajach: Polsce, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Grecji oraz informowanie rodziców o korzyściach płynących z wczesnej nauki języka obcego. Projekt wspierał przyswajanie przez dzieci umiejętności słuchania, odpowiadania oraz mówienia w dwóch językach obcych poprzez innowacyjne, oparte na ICT (wykorzystujące multimedia oraz technologie animacji klasycznej, 3D i wideo), wykorzystanie tradycyjnej metody kształcenia poprzez prace ręczne, gry, zabawy i piosenki.
Przygotowano sześć wersji DVD, zaprojektowanych specjalnie do wykorzystania w domu bądź w przedszkolach. W projekcie uwzględnione zostały potrzeby rozwojowe dzieci, a nacisk położony został na osiągnięcie równowagi pomiędzy czasem spędzonym przy komputerze i czasem spędzonym na tworzeniu zabawek. Opracowane zostały również materiały drukowane mające na celu wsparcie i pomoc dla rodziców i nauczycieli. W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa w ośmiu wersjach językowych oraz forum do komunikowania się rodziców i nauczycieli. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.appleproject.eu (strona projektu nie jest już dostępna).

Partnerzy

Meandros Ltd. Ateny, Grecja (koordynator)
Danmar Computers Rzeszów, Polska
Dia Sport Association Sofia, Bułgaria
Hayal Cocuk Evi Istambuł, Turcja
Langley First School Whitley Bay, Wielka Brytania
Libatse Lasteaed Parnumaa, Estonia
Scoala cu Clasele I VIII Horlesti Rediu – Iasi, Rumunia
Społeczna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości Łódź, Polska
Supeuropa Colmar, Francja