Projekty

Projekty europejskie – finansowane ze środków Unii Europejskiej, zarówno o zasięgu międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym były z nami niemal od zawsze i w dużej części zdefiniowały Danmar Computers, jako firmę dążącą do ciągłego rozwoju. Dotychczasowa działalność na polu projektów europejskich pozwoliła nam uczestniczyć w takich programach jak: Minerva, Lingua, Grundtvi...
Czytaj dalej...