VALITS

VALidating Informal Transversal Skills of young workers in seasonal tourism
Numer projektu: 2016-1-ES01-KA202-025068
Czas realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2018

Opis projektu

Kwestia sezonowości w turystyce od dawna jest źródłem niepokoju wyrażonego w licznych unijnych publikacjach. Istnieje obawa, że koncentracja aktywności turystycznej w stosunkowo krótkim okresie czasu “może mieć dramatycznie negatywny wpływ na lokalną gospodarkę w ciągu całego roku” (Ecorys, 2013).

Głównym celem projektu VALITS jest pomoc młodym sezonowym pracownikom w przełamaniu cyklu składającego się z wysokiej sezonowej aktywności zawodowej i następującemu po niej bezrobociu, poza sezonem. Nastąpi to poprzez stworzenie narzędzia do sprawdzania ich umiejętności interdyscyplinarnych, nabytych drogą nieformalnego i poza formalnego doświadczenia zawodowego i uczenia się, które zawierają kluczowe kompetencje.

Narzędzie walidacyjne będzie miało za zadanie ocenić te interdyscyplinarne kwalifikacje i zaoferować poziomy klasyfikacji, które będą sensowne i użyteczne w kontekście CV (Europass) i przyszłego zatrudnienia młodych pracowników.

Kolejnym rezultatem projektu VALITS będzie aplikacja dotyczące doradztwa zawodowego, której zadaniem będzie doradzanie oferowane użytkownikom, w zakresie możliwości pracy na pełnym etacie w obrębie tego samego lub innego sektora, gdzie istnieje popyt na ich interdyscyplinarne umiejętności.

Główne rezultaty tego projektu będą coraz intensywniej rozpowszechniane, w celu dotarcia do jak największej liczby osób pracujących w branży turystycznej. Zarówno narzędzie walidacyjne jak i aplikacja zostaną zaprezentowane użytkownikom na konferencji podsumowującej projekt, która będzie miała miejsce w Palma De Mallorca w Hiszpanii.

Strona projektu: valits.eu

Partnerzy

Sea Teach S.L. – Cala d’Or, Hiszpania (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
SDRUDZENIE ZNAM I MOGA – Sofia, Bułgaria
EURO – Palermo, Włochy
SMC Studien und Management Center gGmbH – Salzburg, Austria

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.