STRATAGAME

Strategic Partnership for Soft Skills Building through Gamification
Numer projektu: 2018-1-RO01-KA202-049112
Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

Opis projektu

UE znalazła się w obliczu paradoksu: podczas gdy wskaźnik zatrudnienia młodzieży wynosi 16,1%, w całej Europie jest około 2 milionów wolnych miejsc pracy. Wyjaśniono, że ten paradoks można przypisać faktowi, że „duża liczba pracodawców nie może znaleźć odpowiedniego zestawu umiejętności na rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do e-umiejętności.” (Eurostat, 2017, app.1, pt.5). Wyjaśnienie to zostało poparte przez samych pracodawców, którzy rekrutując młodych ludzi, szukają przede wszystkim właściwej postawy i umiejętności, aby umożliwić młodym ludziom skuteczne działanie w miejscu pracy.

W szczególności przewiduje się 5 kluczowych kompetencji:

  • Komunikacja / współpraca z pracodawcą
  • Zdolność dostosowania / elastyczność
  • Kreatywne myślenie
  • Praca zespołowa

Aby przezwyciężyć te niedopasowania, konieczne jest zapewnienie lepszego kształcenia i szkolenia zawodowego, aby uwzględnić te miękkie umiejętności i lepiej przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy.

Głównym celem projektu STRATAGAME jest zapewnienie nauczycielom zawodowym odpowiedniego zestawu narzędzi, pozwalającym im na włączenie nauczania umiejętności miękkich w ich działalności zawodowej.

STRATAGAME zaangażuje w działania projektu dwie główne grupy docelowe: nauczycieli VET, w tym formalnych, pozaformalnych i nieformalnych dostawców I-VET i C-VET ze wszystkich przedmiotów i specjalizacji w celu włączenia umiejętności miękkich do swoich działań. Co najmniej 140 nauczycieli VET będzie bezpośrednio zaangażowanych w opracowywanie produktów projektu.

STRATAGAME opracuje trzy główne produkty:

  1. Test diagnostyczny, złożony z zestawu pytań psychometrycznych, który ma na celu zarysowanie oceny poziomu kompetencji młodzieży w 5 kluczowych umiejętnościach miękkich
  2. Gra online, która ma postać jednego budynku z 5 pokojami, z których każdy przedstawia nowe wyzwanie odpowiadające jednej z 5 kompetencji.
  3. Przewodniki elektroniczne, które będą wspierać narzędzia przekazywane nauczycielom wraz z notatkami dydaktycznymi związanymi z grami online oraz nowe scenariusze do wykorzystania w klasie.

Strona projektu: stratagame.erasmus.site

Partnerzy

ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE ARAD – Rumunia
Med.O.R.O. scarl – Włochy
MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA – Hiszpania
Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji – Polska
Asociación Valencia Inno Hub – Hiszpania
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
MKV ULUSLARARASI DANISMANLIK EGITIMHIZMETLERI VE TICARET LIMITED SIRKETI – Turcja

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.