SAVE – Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups

SAVE – Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202- 065209
Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy wydajność i wartość dodaną przemysłu europejskiego oraz pobudzi wzrost gospodarczy. W ramach nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska chce pomóc wszystkim sektorom przemysłu w wykorzystaniu nowych technologii i poradzeniu sobie z przejściem na inteligentny system przemysłowy.

Cel:

  • Celem projektu jest poprawa jakości rozwoju zawodowego start-uperów, młodych przedsiębiorców i dostawców usług kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, a także umożliwienia im potwierdzenia nabycia tych kompetencji.

Grupa docelowa:

  • Grupą docelową projektu są start-uperzy, młodzi przedsiębiorcy, a także nauczyciele i dostawcy VET z Polski, Litwy, Hiszpanii, Cypru, Portugalii oraz Słowacji.

Rezultaty projektu:

  • Program nauczania dla dostawców usług VET;
  • Cyfrowe materiały szkoleniowe dla start-uperów.

Partnerzy

RARR – Rzeszów, Polska (koordynator)
SOCIALINIU INOVACIJU FONDAS – Kowno, Litwa
Sea Teach S.L. – Cala D’or, Hiszpania
GrantXpert – Nikozja, Cypr
Mindshift Talent Advisory lda – Lizbona, Portugalia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE – Koszyce, Słowacja

Strona internetowa projektu: https://savestartups.erasmus.site/pl/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.