FLIMCO

FLIMCO – Financial Literacy in Marginalised Communities
Numer projektu: 2018-1-UK01-KA204-048120
Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

Opis projektu

Projekt FLIMCO ma na celu zwiększenie kompetencji finansowych wśród kobiet w społecznościach zmarginalizowanych i młodzieży należącej do grupy NEET, które znajdują się w gorszej sytuacji ze względu na ich stosunkowo niski poziom wiedzy finansowej i sposób, w jaki przekłada się to na codzienne życie.Kompetencje finansowe definiowane są jako: „połączenie świadomości, wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań niezbędnych do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych i ostatecznie osiągnięcia indywidualnego dobrobytu finansowego”.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności wyżej wymienionych grup do radzenia sobie z wymogami życia finansowego. Zwiększenie edukacji finansowej planowane jest poprzez szereg różnorodnych działań angażujących poszczególne osoby, opracowanie rezultatów oraz szerokie działania upowszechniające.

Rezultaty projektu obejmują:

  • Podręcznik / Poradnik dotyczący związku między kompetencjami finansowymi a kulturalnymi aspektami zmarginalizowanych społeczności
  • Ramowy program nauczania kompetencji finansowych
  • e-Kurs na temat kompetencji finansowych dla marginalizowanych społeczności

Strona projektu: flimco.erasmus.site

Partnerzy

Eurospeak Language Schools – Reading, Wielka Brytania
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Accion Laboral – Zaratan, Hiszpania
Essenia UETP – Salerno, Włochy
SPES GMBH – Schlierbach, Austria

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.