Digital Senior Citizen

Digital Senior Citizen
Numer projektu: 2018-1-FR01-KA204-047895
Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2020

Opis projektu

Projekt koncentruje się na edukacji dorosłych i jakości życia seniorów w wieku 65 lat i starszych. Osoby te są w niekorzystnej sytuacji pod względem umiejętności cyfrowych, ponieważ podczas gdy młodsze pokolenia nabywają te umiejętności praktycznie od dzieciństwa, starsi ludzie nie mieli takiej szansy tylko dlatego, że komputery i Internet nie istniały, gdy dorastali, a kompetencje cyfrowe nie były zawarte w ich ścieżkach edukacyjnych.
Nawet osoby z wyższym wykształceniem często należą do grupy osób o niskich kwalifikacjach w dziedzinie kompetencji cyfrowych. Fakt ten poważnie ogranicza ich życie, uniemożliwiając im pełne wykorzystanie czasu spędzonego na emeryturze. Ponadto, obecnie najwięcej uwagi skupia się na kształceniu młodych ludzi i kiedy organizowane są zajęcia komputerowe dla seniorów, zazwyczaj nie są one w żaden sposób dostosowane do konkretnych potrzeb tej grupy docelowej. Są one podstawowe i techniczne, podobnie jak inne szkolenia IT dla początkujących, bez względu na ich wiek i umiejętności.

Cele projektu to:

  • rozszerzenie kompetencji edukatorów osób dorosłych poprzez przygotowanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) zawierających innowacyjny, dostosowany do potrzeb kurs kształcenia „Digital Life”,
  • poszerzanie kompetencji osób kształcących dorosłych poprzez zapewnienie im metodologii Digital Story Telling w szkoleniu uczniów w niekorzystnej sytuacji, w szczególności seniorów,
  • opracowanie OER dostosowanego do potrzeb dorosłych wychowawców i seniorów w celu wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych obu grup,
  • rozpowszechnianie wyników w celu dotarcia do jak największej liczby dorosłych nauczycieli i seniorów w całej Unii Europejskiej, jak to możliwe.

Grupy docelowe:

  • edukatorzy dorosłych (w tym osoby nieprofesjonalne, pracujące w placówkach edukacji nieformalnej, ośrodkach kształcenia dorosłych, szkołach dla dorosłych, uniwersytetach III wieku, centrach społecznych, stowarzyszeniach, organizacjach wolontariackich, wykładowcach dorosłych – freelancerów) pracujących z osobami w trudnej sytuacji, w szczególności z osobami starszymi,
  • uczniowie z grup defaworyzowanych, w szczególności seniorzy w wieku 65 lat i starsi.

Strona projektu: https://dsc.erasmus.site/

Partnerzy

MITRA FRANCE – Francja
EESTI PEOPLE TO PEOPLE – Estonia
Danmar Computers sp z o.o. – Polska
CESIE – Włochy
CENTRE FOR EDUCATION – Hiszpania
PANEPISTIMIO THESSALIAS – Grecja

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.