CRAFTS 3.0

Crafts 3.0: Supporting the transition of handicraft teachers and trainers to the Digital Age
Numer projektu: 2017-1-ES01-KA202-038435
Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2020

Opis projektu

Zanika powiązanie pomiędzy rzemiosłem, a technologiami ICT. Założeniem tego projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów rzemiosła w Europie w przejściu do ery cyfrowej.

W ramach projektu można wyróżnić dwie grupy docelowe:

  • Nauczyciele i trenerzy przedmiotów związanych z rzemieślnictwem/rzemiosłem artystycznym
  • Rzemieślnicy, biorący udział w etapach pilotażu

Crafts 3.0 ma na celu poprawę kompetencji dydaktycznych za pomocą metod i narzędzi opartych na ICT. W rezultacie, kształcenie zawodowe stanie się bardziej innowacyjnym obszarem edukacji. Projekt przygotuje nauczycieli i trenerów rzemieślnictwa do zrobienia kroku naprzód w kierunku nowej generacji zaawansowanych technologii cyfrowych i najnowocześniejszych maszyn, takich jak drukarki 3D czy wycinanie laserowe.

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca projektu:

  • Europejski Program ECVET na temat metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych
  • Moduły szkoleniowe na temat metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych
  • Instruktażowe nauczanie mobilne APP
  • Wielojęzyczna platforma eLearningu
  • Zestaw mobilnych aplikacji do nauki APPS
  • Przewodnik dla walidacji, certyfikacji i akredytacji w zakresie innowacyjnych metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych

Strona projektu: crafts-project.eu

Partnerzy

The Federation of Artisan Organizations of Castilla y León (FOACAL) – Hiszpania, Valladolid (Koordynator)
Institute for the Promotion of Development and Training (INFODEF) – Hiszpania, Valladolid
RINOVA LIMITED – Wielka Brytania, Londyn
DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE – Grecja, Larissa
Centro de Formação Profissional do Artesanato (CEARTE) – Portugalia, Coimbra
FUNDATIA TRANSILVANIA TRUST (FTT) – Rumunia, Cluj-Napoca
INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED (INQS) – Irlandia, Dublin
Danmar Computers sp z o.o. – Polska, Rzeszów

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

One thought on “CRAFTS 3.0

Comments are closed.