Azoty – SPO RZL – 2.3

AZOTY – SPO RZL 2.3

Kompleksowe szkolenia informatyczne drogą do wzrostu konkurencyjności Zakładów Azotowych w Tarnowie – AZOTY

Numer projektu: SPORZL-2.3a-2-18-007/0007

Czas realizacji: 10.2005 – 03.2007

azoty

Opis projektu

Celem głównym projektu było podwyższenie kwalifikacji i poziomu wiedzy pracowników poprzez udział w szkoleniach informatycznych. Szkolenia te zostały skierowane zarówno do pracowników chcących udoskonalić swoje kwalifikacje i uzupełnić wiedzę w zakresie informatyki, jak również do tych, którzy planują nabyć nowe umiejętności związane ze zmianą zajmowanego stanowiska i przekwalifikowaniem się na inne często bardziej korzystne z wielu punktów. Grupą docelową projektu byli pracownicy Zakładów Azotowych w Tarnowie, w sumie 608 osób. Na początku realizacji projektu przeprowadzone zostały ankietowe badania poziomu wiedzy uczestników kierowanych na poszczególne kursy. Na podstawie wyników tych badań, utworzone zostały grupy uczestników o podobnym poziomie wiedzy. Do tego każdego poziomu stworzono dostosowane programy i materiały szkoleniowe. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników różnych działów (MS Word, MS Excel, MS Access, Strony WWW, Corel) oraz dla kadry informatycznej (LINUX, ORACLE, Bezpieczeństwo systemów informatycznych). Projekt okazał się dużym sukcesem zarówno pod względem merytorycznym jak i administracyjnym. Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, pełniąca funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej wystosowała list pochwalny za wzorowo zrealizowany projekt.

Projekt został realizowany bez udziału partnerów.