Animator – IW EQUAL

sitcom
Animator – Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej „ANIMATOR” Numer umowy: EQ/025/A/d1/2005, EQ/025/A/d2/2005, EQ/025/A/d3/2005 Czas realizacji: 11.2004 – 03.2008 Opis projektu Celem głównym projektu "Animator" było wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wypracowanie i przetestowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej ...
Czytaj dalej...