M-Easy

M-Easy – Improving the Integration of Low-Skilled Adults Through Developing Mathematical Skills and Community Support
Numer projektu: 2017-1-LT01-KA204-035219
Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2019
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Projekt M-Easy przyczyni się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”: zmniejszenie liczby nisko wykwalifikowanych dorosłych z zakresu umiejętności matematyki do 15%, zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do 75%; zwiększenie udziału dorosłych w uczeniu się przez całe życie o 15%.
Projekt zakłada realizację dwóch celów:

  • dostarczenie wysokiej jakości metod uczenia się opartych na technologiach ICT w celu przekwalifikowania się lub zwiększenia kompetencji podstawowych umiejętności matematycznych osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów;
  • zwiększenie świadomości wśród społeczności lokalnych na temat znaczenia pomocy edukacyjnej dla osób o niskich kwalifikacjach, w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów.

Zostaną opracowane trzy rezultaty intelektualne:

  • kurs szkoleniowy w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych „M-Easy”,
  • poradnik dla nauczycieli osób dorosłych „Rozwijanie kompetencji potrzebnych do skutecznego prowadzenia kursu szkoleniowego M-Easy”,
  • materiały szkoleniowe dla społeczności lokalnych „Sukces wykluczenia i integracji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez edukację”.
  • ogólna metodologia dla wszystkich trzech rezultatów intelektualnych będzie opierać się na otwartych zasobach edukacyjnych (OER) w celu promowania otwartego dostępu do opracowanych narzędzi edukacyjnych.

Strona projektu: measy.lpf.lt

Partnerzy

Socialiniu Inovaciju Fondas – Kowno, Litwa
Danmar Computers Sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd – CARDET – Nikozja, Cypr
Centro Per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Palermo, Włochy
Kauno rajono svietimo centras – Kowno, Litwa
Vizuali reklama, UAB – Kowno, Litwa
Die Berater Unternehmensberatungs Gesellschaft Mbh – Wiedeń, Austria

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.